zpět

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

samostatná část projektu, kooperace s 3architekti, Projetil, A3, Osamu Okamura architekt), prováděcí  projekt, 2010
kadan03
 
To, jak vypadalo místo v okolí Weisskoplfova mlýna, dnes najdeme jen na starých pohlednicích  a historických mapách. Z původní řady budov mlýna, vojenských kasáren a sousedních menších domů, které seděly na hraně náhonu se nedochovalo téměř nic. Nedochoval se tím pádem ani malý ostrov v korytě řeky Ohře, odkrojený z břehu právě mlýnským náhonem. Původní morfologii břehu připomíná pouze kamené homole při horním jezu, zbytky zpevnění místa, kde se z koryta řeky náhon odděloval a jeden osamocený dům.
Málokdo si dnes na místě uvědomí, že dnešní parčík na břehu řeky okolo zpola zahrnutého domu vyrůstá na ohromné haldě sutin ze zbouraného mlýna a jeho sousedů a že pod masou je pohřbený starý mlýnský náhon.
Původní pohlednice také prozrazují, jak intenzivně se dotýkala a prorůstala řeka s městem, s domy, jaká pestrá zákoutí poskytovala, jak bohatý prostor vznikal střídáním malých intimních míst mezi domy a řekou s místy otevřenými. Okolí bývalého Weisskopfova mlýna bylo z celého nábřeží v nejtěsnější blízkosti intenzivního středověkého jádra Kadaně. Proto se zcela v středověké logice maximálního využívání plochy sevřené v hradbách růst města zastavil doslova až v korytě Ohře.
Výzvou pro nás bylo pokusit se obnovit ztracenou kvalitu místa. Samozřejmě jsme si plně vědomi, že by bylo pošetilé pokoušet se doslovnou restitucí vyvolávat falešného ducha zaniklých míst. Nicméně zásadní rozhodnutí jsme udělali tím, že jsme obnovili původní náhon. Ačkoliv ne zcela v původní stopě celé délky kanálu. Oproti historickému stavu je nově náplavkou na snížené úrovni vedena cyklostezka s pěší promenádou, spojující niť celého nábřeží.
Ve stopě původního mlýna navrhujeme novostavbu. V původní uliční frontě mezi Lázeňskou a Ohří bude smysluplným partnerem pro osamocený zachovaný dům. Město Kadaň tuto velmi zajímavou parcelu může nabídnout k soukromé stavební investici. Náš projekt stanovuje pouze regulativa pro stavbu. Nebudeme obnovovat zástavbu v sousedství bývalého mlýna. V místě bývalých kasáren navrhujeme naopak volnou kamennou plochu-piazetu otevřenou k řece velkým schodištěm – amfiteátrem.
Obnovou vodního kanálu vzniká opět téma ostrova. Větší než původní, nově v podobě  štěrkopískové pláže. Věříme, že v blízkosti centra města bude takto také využíván. Hrana ostrova směrem k náhonu bude zpevněna a opěrnou stěnou z lomového kamene a kamenným valem jako rampou pro pěší. V nejvyšší poloze je kamenný val zhruba v úrovni  horní kamenné plochy, se kterou bude spojen přístupovou lávkou. Klesající rampa směrem po proudu řeky umožňuje zajímavé výhledy na řeku i z nižší úrovně pěší promenády a cyklostezky. U jezu by měl val přirozeně navázat na dodnes zachované zbytky původního ústí mlýnského náhonu.
 
kadan01kadan02