zpět

Návrh nového centra města Milovice

Petr Uhlík, Přemysl Jurák, Jan Šorm, Gabriela Králová
vyzvaná soutěž, 2011
historická fotografie Milovice
 
Návrh nového centra
Pro městské centrum navrhujeme jasně definovanou ortogonální geometrii uliční sítě a bloků–domů. Mělo by být koncentrovaným městem s opravdu městským charakterem. Veřejné maximálně 5-ti podlažní solitérní budovy tvořící jasné bloky, ulice a piazety. Novou orientací uliční sítě centra vůči světovým stranám, přizpůsobené radnici a poloze tratě chceme vyjádřit sebevědomí nového počinu, jasného posunu od stávající volné zástavby řadových domů v zeleni k husté městské zástavbě. Rozmanitost a pestrost prostorovou a charakterovou dosáhneme posunem domů–bloků vůči sobě a tak vzniklými prostory s proměnlivou proporcí a rozmanitými formami městské zeleně. Louku za radnicí zachováváme v blokové zástavbě, i když ve skromnější rozloze jako důležitý komornější prostor pro volněji pojaté slavnosti, koncerty, poutě, cirkusy atd.

Propojení se starými Milovicemi
Dominantu milovického kostela vtahujeme do nového centra akcentováním její osy v navrhované struktuře až směrem na návrší, kde plánujeme vyhlídku. Vyhlídka se může stát i prostorem pro významovou dominantu Milovic ve formě památníku, rozhledny, kaple či nového kostela. Propojení se starými Milovicemi považujeme za významný bod návrhu. 

výkres širších vztahů území města Milovice
výkres analýzy problémů a příležitostí centra města Milovice
fotografie šoučasného stavu Milovice
Návrh nového centra města Milovice
axonometrický pohled
Fotografie modelu nového centra města Milovice
Fotografie modelu - celkový pohled od východu na centrum města Milovice
Fotografie modelu - celkový axonometrický pohled od východu na centrum města MiloviceVzorové řešení obytného bloku