zpět

Nová škola Psáry

Soutěž

MgA. Ing.arch. Petr Uhlík
Ing.arch. Jan Šorm
Bc Gabriela Králová
spolupracující:
Ing.arch. Přemysl Jurák
Kateřina Krupičková

hodnocení poroty:

Jeden z nejlépe urbanisticky řešených projektů, který je úměrný měřítkem a svým výrazem. Porota oceňuje snahu o zemitost návrhu, hmatatelnost, osahatelnost a reálnost všech prostorů. Svým urbanistickým řešením se komplex školy pokouší navázat na obec jako veliký statek....

web sit

Jednotlivé budovy dvora navrhujeme jako jednoduché kvádry s klasickými sedlovými střechami s racionálním uspořádáním vnitřních prostor a konstrukčním řešením obdobně, jako se stavěly venkovské stavby odjakživa. Právě v takovém přístupu s důrazem na klasické materiálové řešení spolu s řešením všech venkovní ploch nacházíme odpověď na problematické prostředí satelitní zástavby. V žádném případě to neznamená nějaké rigidní řešení vnitřních prostor školy. Právě racionalita konstrukcí a vnitřních prostor dovoluje flexibilní a otevřené řešení výukových prostor. Přízemí budovy 1. stupně je jeden otevřený prostor o rozponu 11 m s transparentní fasádou. Je rozdělen mobilními příčkami na klasické třídy, které lze v případě zavedení současných výukových tendencí měnit na různé velké prostory a třídy zvětšovat a zmenšovat či spojovat nebo vytvořit jeden kontinuální prostor. Pevnější je struktura řešení výukového prostoru 2. stupně s jasným rozdělením tříd. Třídy jsou spojeny komunikací s nikami pro individuální činnosti. Příčky jsou částečně prosklené pro vizuální propojení prostor. Blok zázemí 2. stupně školy má centrální vstupní část se šatnami v ose komunikace mezi třídami, nalevo od vstupu je tělocvična a napravo vedle bloku kuchyně širokou prosklenou chodbou-galerií na rampě přístupnou jídelnu. V patře nad kuchyní a jídelnou jsou přístupné schodištěm a výtahem prostory knihovny, víceúčelového sálu, vedení školy a sborovny. Část pro veřejnost – halu, tělocvičnu, víceúčelový sál, a knihovnu je možné oddělit od ostatního provozu školy uzamčením. Prostor kuchyně částečně zasahuje pod vstupní vestibul. 

web2