zpět

Penzion pro seniory Opava

Petr Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurák

architektonická soutěž o návrh, 2012

hodnocení poroty: odměna

vizualizace penzion Opava, ul. Hálkova

Procházení domy-kostkami díky šachovnicové formě by měl být zážitkem z prostoru. Ačkoliv jde o strukturu stejně velkých objemů-kostek je navržen jako jeden spojitý dům. Jednotlivé kostky jsou vnitřně propojeny chodbami. Ty jsou navrženy tak, že se vždy jednou stranou otevírají prosklenou stěnou směrem do dvorků střídavě na obě strany. Vznikají tedy intimní dvorky obkroužené chodbou jako pavlačí. Chodby-ochozy by měly být příjemným místem pro běžné setkávání obyvatel uvnitř domu.

Vertikální komunikace jsou voleny ve dvou ohniscích domu tak, aby cesty domem byly co nejkratší. Společná místnost je situována u jednoho z nich, stává se tak přirozeným místem setkávání. Společnou místnost koncipujeme jako prostor otevřený jednak prosklenou stěnou do dvorů, ale také propojený s ochozy. K nim by se v případě potřeby uzavíral posuvnými stěnami. Důležitá je také její vertikální proporce, vzniklá otevřením stropu do 2.NP.

Do domu se vstupuje dvěma dvorky naproti komunikačním jádrům přímo z Hálkovy ulice. Každá kostka má zpravidla dva byty na patře otevřené okny a lodžiemi tak, aby byly orientovány jednak k výhledům a průhledům skrze domy, zároveň byly osluněny. Všechny dvory jsou otevřené k volnému prostranství. Buďto přímo na něj navazují nebo nepřímo ven ústí skrze další dvorky zhruba metrovým průchodem. Každý byt má možnost orientace oken na dvě až tři světové strany. To umožňuje variovat nejen výhledy, ale i nálady denního světla a slunečního záření. Byty mají velikost od 30 m2 do 40 ma řešeny jsou v několika variacích dvou základních typů.

Fasády domu jsou jednoduché, členěny pouze otvory pro lodžie a klasickými okny ve třech velikostech. Lodžie díky širokým špaletám vytvářejí dojem, hloubky otvorů ve fasádě a dodávají na pocitu hmotnosti domů. Poloha jednotlivých kostek na pozemku a orientace oken a lodžií bytů byla od počátku jedním ze základních parametrů při koncipování návrhu.

schema penzion Opava, ul. Hálkova
situace penzion Opava, ul. Hálkova
půdorys 1NP penzion Opava, ul. Hálkova
vizualizace penzion Opava, ul. Hálkova
půdorys 2NP, penzion Opava, ul. Hálkova
vizualizace penzion Opava, ul. Hálkova
půdorys 3NP, penzion Opava, ul. Hálkova
vizualizace penzion Opava, ul. Hálkova
rezy penzion Opava, ul. Hálkova
vizualizace penzion Opava, ul. Hálkova
pohledy penzion Opava, ul. Hálkova
diagram zastínění. penzion Opava, ul. Hálkova
urbanisticka struktura, penzion Opava, ul. Hálkova